OBČIANSKY  VÝBOR
ZA OBJEKTÍVNE INFORMOVANIE VEREJNOSTI

Môžu byť rôzne názory, čo je objektívne informovanie. Mnoho občanov zaujímajúcich sa o spoločenské dianie môže mať čas od času dojem, že spravodajstvo o niektorej udalosti ako ho vnímame z médií zdôrazňuje jednu alebo druhú stránku udalosti a nemožno ho považovať za objektívne.

 

Spravodajstvo o arcibiskupovi Jánovi Sokolovi nezodpovedá dlhé obdobie požiadavkám objektívnosti. 

Našim cieľom je predložiť verejnosti argumenty, ktoré v doterajšom mediálnom spravodajstve odzneli proti arcibiskupovi Sokolovi ako aj argumenty, ktoré doteraz neodzneli. 

Nami vytvorený Občiansky výbor považuje argumenty a dokumenty, ktoré Vám predkladáme za nevyhnutnú súčasť objektívnej informovanosti verejnosti vo veci arcibiskupa Jána Sokola.

 

Veríme, že týmto umožníme hľadajúcim pravdu získať objektívne informácie bez skreslenia či zmanipulovania médiami.

Prof. Ing. arch. Mgr. Jozef HLINICKÝ, PhD.

predseda

Prof. RNDr. Vladimír ĎURIKOVIČ, CSc.

člen

Ing. Ignác KOLEK

člen

Prof. PhDr. Jozef MATULNÍK, PhD.

člen

Gen. Ing. Ladislav PITTNER, CSc.

člen (†)

JUDr. Ján ČARNOGURSKÝ

právny poradca